WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  oktober 2014
 
  Landelijk programma ondersteuning Sociale wijkteams
 
De Wmo-werkplaatsen zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgenodigd om mee te werken aan dertien regionale conferenties in het land over sociale wijkteams in het najaar van 2014. De VNG wil door middel van de conferenties ontdekken op welke gebieden gemeenten en uitvoerende organisaties ondersteuning nodig hebben om sociale wijkteams in te richten en goed te laten werken.

De regionale conferenties moeten leiden tot een landelijk programma ondersteuning sociale wijkteams vanaf 2015. 
  lees verder »
 
  Wmo-werkplaatsen prominent aanwezig in rapport Sociaal werk op solide basis
Staatssecretaris van Rijn is blij met de conclusies van de Gezondheidsraad dat het sociaal werk in Nederland een krachtige professionaliseringsimpuls nodig heeft. Om zo alle verwachtingen bij de overheveling van overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten waar te maken. 

De uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad vormen een aanmoediging voor de Wmo-werkplaatsen om kennisontwikkeling en implementatie in de regio vorm te geven. De staatssecretaris heeft aangekondigd om met de stakeholders in gesprek te gaan over de aanbeveling om te komen tot een duurzaam en effectief kennissysteem voor het sociale domein.
  lees verder »
 
  Bouwstenen voor sociale wijkteams
Wmo-werkplaats Utrecht ontwikkelde het hulpmiddel ‘Bouwstenen voor de ontwikkeling van Sociale (wijk)teams’. In zes stappen doorloop je een aantal kernvragen en wordt het mogelijk de ontwikkeling van sociale wijkteams te structureren. De kernvragen gaan over de opgave, inrichting, vormgeving, aansturing, competenties en werkprincipes van een sociaal (wijk)team. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden voor het ontwerp van het team.
 
Het instrument biedt aanknopingspunten voor professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van gemeenten om een gezamenlijk denk- en werkkader te ontwikkelen.
  lees verder »
 
  Wmo-werkplaats Twente ontwikkelt signaleringssysteem voor in de wijk
 
Wmo-werkplaats Twente richt zich op het bevorderen van de signaleringsfunctie in wijken en streeft naar een meer actieve rol van burgers door te werken aan meer bewustzijn van hun burger - 'noaber'- plicht om in actie te komen als men iets opmerkt. Hierbij moeten wijkbewoners kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning van de professionele zorg en dienstverleners.

Er is nu een multidisciplinair signaleringssysteem ontwikkeld voor professionals die in de wijk samenwerken. De professional in de wijk moet niet alleen toegerust zijn met een meldingssysteem, maar ook met tools om meldingen te ‘beoordelen’ en op grond daarvan acties ondernemen.
  lees verder »
 
  Minor samen werken aan een duurzame Civil Society
In deze minor van de HAN gaan studenten van verschillende opleidingen (waaronder sociale opleidingen maar ook communicatie en bouwkunde) aan de slag met projecten waarin sociale innovatie wordt gecombineerd met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning in de context van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en de gebiedsgerichte benadering.

Met professionals en burgers leren studenten optimaal gebruik te maken van de netwerken in de samenleving. Leren, Doen, Onderzoeken en Vernieuwen gaan in deze minor hand in hand.
  lees verder »
 
  Profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk van de HvA
Het werkveld heeft afgestudeerden nodig die de uitdagingen rondom de transities in de sociale sector kunnen aangaan. Een aantal bacheloropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam spelen hier op in met het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk.

Het profileringsprogramma omvat het derde en vierde jaar van de voltijd opleidingen CMV, MWD, SJD en SPH en vindt grotendeels plaats in de praktijk. Studenten onderzoeken en werken aan concrete oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken, samen met medestudenten van andere opleidingen en professionals in de praktijk.
  lees verder »
 
  Spel maakt eenzaamheid bespreekbaar
Hoe is het? Geeft u eerlijk antwoord op deze vraag? Ook als het eigenlijk niet zo goed gaat? Het bordspel Hoe is ’t?! draait om een open gesprek en het delen van ervaringen. Met dit spel leren bekenden en onbekenden elkaar beter kennen.

Studenten en onderzoekers van de Wmo-werkplaats Nijmegen (HAN) ontwikkelden het spel om het taboe op eenzaamheid te doorbreken.
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Haag & Leiden
  Flevoland
  Friesland
  Noord
  Noord - Brabant Avans
  Noord-Brabant Fontys
  Noord-Holland
  Nijmegen
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zuid
  Zwolle
 
Conferentie Wmo-werkplaatsen
Samenwerking tussen professionals en burgers
Wat betekent de nieuwe Wmo voor de samenwerking tussen professionals en burgers en voor het vakmanschap van de beroepskrachten in het sociale domein? Daarover gaat de conferentie van de Wmo-werkplaatsen op 10 oktober aanstaande.
De conferentie is vol! Als u zich nog aanmeldt wordt u op een wachtlijst geplaatst.
 
Meer nieuws
  Wmo-werkplaats Utrecht organiseert bijeenkomst teamleiders sociale wijkteams
  Training Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement van start in Nijmegen
  Wmo-werkplaats Twente onderzoekt maatschappelijk rendement sociale interventies
  Leren-on--the-job in Flevoland: training wijkwerkers
 
  Wmo-werkplaatsen bespreken vanaf nu een aantal hoogtepunten op de debatsite socialevraagstukken.nl. Lees de eerste verhalen over onder andere de aanpak van eenzaamheid en werken met ervaringsdeskundigen op www.socialevraagstukken.nl.
 
 
 
Zojuist verschenen
Verlossing van schuld en boete

Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Het is verschenen als jaarboek van 2014 bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, onder redactie van Stijn Verhagen, Lilian Linders (beiden als lector verbonden aan Wmo-werkplaatsen) en Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken).
Lees verder.
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie of neem contact op via info@wmowerkplaatsen.nl.
 
Afmelden