Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
7 mei 2020
 
Lisbeth Verharen: ‘De crisis mobiliseert de sociale basis’
  De ‘sociale basis’ van plaatselijke voorzieningen is een populair begrip sinds enkele jaren, gemeenten lopen ermee weg en maatschappelijke organisaties vragen er met klem aandacht voor. Wat kan de sociale basis in tijden van corona? Lees het interview met Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, door Sociale Vraagstukken.

Lees verder
 
 
Online hulp: een reflex in coronacrisis of methodisch handelen?
  Van sociaal professionals wordt in de coronacrisis gevraagd om hun werkwijze heel snel aan te passen. ‘Het is bewonderingswaardig hoe snel professionals schakelen’, zegt lector Christa Nieuwboer van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans. Zij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar vormen en implementatie van sociale technologieën en online hulpverlening.

Lees verder
 
 
E-magazine Professionele online communicatie in zorg en welzijn: hoe maak je de klik?
  In een digitaal magazine ontwikkeld door de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans vind je aandachtspunten voor de start met online communicatie in zorg en welzijn.

Lees verder
 
 
Sterker in de regio door samenwerking met landelijke partners
  De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle Werkplaatsen hebben met hun partners een agenda vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten.

Lees verder
 
 
Nieuwe Werkplaats Sociaal Domein: Gelderse Vallei
  Met de deelname van het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede telt het aantal Werkplaatsen nu 15 stuks. Wim Dekker is als lector trekker van de Werkplaats. ‘Ik ben onder de indruk van wat er binnen de landelijke associatie van de Werkplaatsen Sociaal Domein gebeurt. Dat wij nu onderdeel hiervan uitmaken is wel een klein feestje waard.’

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Online sessie Co-creatie bij het oplossen van sociale vraagstukken
Online magazine Verbondenheid en Veerkracht Zuid-Holland Zuid
Transformeren door sociale technologie en lerende netwerken
Armoede-Experience: zelf ervaren wat financiële onzekerheid met je doet
SOS kinderarmoede: naar een effectieve aanpak van armoede in gezinnen
Handboek In gesprek over eenzaamheid
Kletsborden en bijbehorende webapp zijn onderweg
Impact van verhalen: het vertalen van verhalen naar beleid
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.