Kennis vanuit het netwerk Verward gedrag
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Afmelden  |  Lees online
1 april, 2020
 
Nieuwsbrief special over het coronavirus
Verbinding in tijden van crisis: tips voor zelfhulp
De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen stressvol. Voor mensen die te maken hebben met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. Angst, somberheid of andere klachten kunnen toenemen en in veel situaties is er minder directe hulp beschikbaar. Mind heeft een aantal tips op een rij gezet, waarmee mensen die elkaar kunnen helpen, steun kunnen zoeken of antwoord krijgen op hun vragen.
 
Naar het coronadossier
 
Continueer de zorg: online behandeling
Door de coronacrisis kunnen psychische klachten zowel verergeren als verminderen: de behandelaandacht moet uitgaan naar diegenen voor wie deze situatie extra moeilijk is, aldus klinisch psycholoog Jan Derksen. Beeldbellen is het aangewezen middel daarvoor.
Lees verder
 
 
Online begeleiding en ondersteuning: wees present
De ondersteuning en begeleiding van mensen moet, juist nu, gewoon doorlopen. Maar, hoe doe je dat? Housing First Nederland deelt tips over hoe je cliënten online kunt begeleiden en ondersteunen. Deze tips zijn ook bruikbaar voor wijkteamwerkers, FACT-teams en andere sociaal professionals.
 
Verder lezen (pdf)
 
Tip: Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Let wel: door de grote belangstelling voor SET Covid-19 neemt men tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling. Het loket zal echter zo spoedig mogelijk weer open worden gesteld voor nieuwe aanvragen.
Meer informatie over de regeling
 
 
Suïcide, praat erover. Juist nu
Het verleden leert ons dat een crisis leidt tot meer suïcidale gedachten en pogingen. Verklaring is dat het aantal risicofactoren op suïcidaliteit in de maatschappij toeneemt. De belangrijkste daarvan is het gevoel van in de val te zitten. Baanverlies en het vervallen van opdrachten bij zzp’ers kunnen leiden tot enorme wanhoop en machteloosheid. Voor sommigen voelt dit zo heftig dat de dood aantrekkelijker lijkt dan verder leven. Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Er is een gratis app beschikbaar waarmee je leert de juiste vragen te stellen wanneer je denkt dat iemand aan zelfmoord denkt. Met deze gratis online training suïcidepreventie leer je in een uur tijd over signaleren, praten en doorverwijzen. Het nummer 0900-0113 kan 24/7 gebeld worden en ook is er een chatfunctie op www.113.nl. Lees ook het blog op de website van het Trimbos-instituut.
 
Geen dagbesteding, geen structuur?
Voorzieningen voor dagbesteding sluiten door de coronacrisis massaal hun deuren. Dit heeft grote consequenties voor deelnemers, hun naasten en de dagbesteding zelf. Deelnemers missen de nodige structuur, sociale contacten en het gevoel zinvol bezig zijn. Voor hun naasten en (professionele) begeleiders heeft dit ook consequenties. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding en wat zijn de gevolgen en alternatieven? Lees hier een ervaringsverhaal over wat sluiting van dagbesteding doet.
 
Meer lezen op website van Movisie
 
Verslaafde cliënten binnen houden?
Organisaties voor opvang en beschermd wonen hebben soms te maken met zwaar verslaafde cliënten. Gebruik binnen de voorziening is doorgaans niet toegestaan. Dat leidt tot spanningen: mensen willen in tegenstelling tot de richtlijn van het RIVM de stad in om middelen te kopen. Het reguleren van gebruik met afspraken met een vaste dealer van buiten, hoe ongebruikelijk ook, beperkt overlast in de stad en rond de woonvoorziening. Er zijn voorzieningen die hier afspraken over hebben gemaakt met het OM, politie en gemeente.
Verder lezen
 
 
Nieuwe deadlines subsidierondes Actieprogramma Verward Gedrag
ZonMw wil iedereen dezelfde kans geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. Daarom is besloten om de deadlines van de subsidierondes van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag twee maanden te verschuiven.
 
Meer lezen op website van ZonMW
 
Ik wil geen nieuws missen en meld me aan voor de nieuwsbrief
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
 
Verward Gedrag