Lees ook het verslag van het congres: De woonladder voorbij
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Afmelden  |  Lees online
11 februari, 2020
 
Wet verplichte ggz
Ruim 40% van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf en voor anderen. Verplichte behandeling is dan mogelijk. Dat kan niet zomaar. Een rechter bepaalt of het echt noodzakelijk is.

Om dit allemaal goed te regelen is per 1 januari 2020 de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Dit filmpje legt de wet kort uit.

Moet je een plan van aanpak maken voor een zorgmachtiging? Kijk dan op de website van Mind voor verschillende tools die je daarbij kunnen helpen. Twee zorgaanbieders testen een handreiking nu in de praktijk uit. Op basis van hun bevindingen past Mind deze handreiking aan.
Naar de website van Mind
 
 
Nieuwe subdisieronde wijk-GGD
Een wijk-GGD’er is een verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in een gemeente. Wil jij ook een wijk-GGD’er aanstellen in jouw gemeente? Vraag dan vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan. Je wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
 
Meer informatie
 
Tookit: Interdisciplinaire samenwerking rondom verward gedrag
Deze toolkit is gemaakt voor groepen professionals uit een bepaalde regio, dorp of wijk om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die verward gedrag tonen. Met deze toolkit kun je in samenwerking met het netwerk en waar mogelijk de persoon zelf ondersteuning bieden bij het interdisciplinaire samenwerken rondom verward gedrag.
 
Meer info over de toolkit
 
Meer eigen regie dankzij de Hulpkaart
De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het best met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. De kaart kan niet verplicht opgelegd worden.
 
Meer over de Hulpkaart
 
Een woonvorm voor iedereen
Op het congres de ‘Woonladder voorbij’ stonden de woonbehoeften centraal van mensen die uit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang uitstromen. Hoe kunnen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gezamenlijk de huisvesting voor mensen met een langdurige zorgvraag realiseren?
 
Lees het verslag
 
Inspiratiereeks ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis
In drie bijeenkomsten (27 maart, 12 juni en 9 oktober) krijg je met elkaar meer zicht en grip op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk..
 
Meer informatie en aanmelden
 
Congres Mensen met verward gedrag in de wijk
Tijdens dit congres over verward gedrag gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?
 
Meer informatie en aanmelden
 
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
 
Verward Gedrag