Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
29 oktober 2019
 
Symposium De waarde van werken in het sociaal domein
  Professionals in het sociaal domein hebben de opdracht om dichtbij de burger te staan, om interprofessioneel te werken en dienen zich ook nog te bemoeien met beleid. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen? Praat mee tijdens het symposium De waarde van werken in het sociaal domein van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 25 november 2019!

Lees verder
 
 
De politiserende kracht van de sociaal professional
  Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Lector Guido Walraven verzorgt tijdens het symposium De waarde van werken in het sociaal domein op 25 november 2019 samen met anderen een sessie over de politiserende kracht van sociaal professionals.

Lees verder
 
 
Dossier: Werkplaatsen onderzoeken de sociale praktijk
  Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? In een dossier over de Werkplaatsen Sociaal Domein publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek.

Bekijk dossier
 
 
Aansluiten bij het gewone leven: een complexe opgave
  Het ‘gewone leven’ krijgt een prominente plaats in het denken over beleid en uitvoering na de transitie. Daar in de praktijk ook naar handelen, blijkt echter niet gemakkelijk. Binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt de complexiteit van het gewone leven als uitgangspunt genomen. Voorzitter Erna Hooghiemstra schetst hoe dit in de praktijk werkt.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Collectief en individueel werken in balans: hoe werkt het?
Onderzoek naar het goede leven van psychotici
Rapport: Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid
Meld je aan voor de kenniscafé's van Zuid-Holland Zuid
Actualiteitencollege 4 november: Veerkracht in het jeugddomein
Symposium 7 november: het operationaliseren van de capability approach
Werkconferentie 14 november: Netwerk Narratief Verantwoorden
Conferentie 12 december: Thuis in de sociale basis in ontwikkelbuurten
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.