Samenwerken is de sleutel
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Afmelden  |  Lees online
10 oktober, 2019
 
Aanpak verward gedrag vraagt om interprofessioneel samenwerken
Vrouw op bankje
Deze zomer maakten we ons landelijk druk om de vrouw die wekenlang dakloos op een bankje zat in Eindhoven. Hoe kon dit nou gebeuren? Sociaal professionals vroegen zich af: ik heb niet de positie om hier iets aan te doen, maar wie heeft dat wel? Uiteindelijk moet afstemming en samenhang tussen zorg, sociaal en veiligheid leiden tot een samenleving, waarin iedereen, op zijn of haar eigen manier, écht mee kan doen of een plek heeft. Het Kennisnetwerk verward gedrag, waarin verschillende kennisinstituten samenwerken, wil dat bevorderen. In deze eerste nieuwsbrief lees je meer over dit kennisnetwerk en krijg je ook direct een overzicht van praktijkvoorbeelden, handige tools en het laatste nieuws rondom verward gedrag.
Lees verder
 
 
Handreikingen
Drie persona's met verward gedrag
Bij verward gedrag denken professionals al snel aan psychiatrische problematiek. Toch hebben ook mensen met ASS, NAH of een LVB een verhoogd risico op verward gedrag. Vilans en MEE NL hebben drie persona’s beschreven die je inzicht geven in de signalen van verward gedrag bij mensen met beperking.
 
Bekijk de persona's
 
Droom en Daad: sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang
‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Bekijk inventarisatie
 
 
Vijf kenmerken van een buurt voor iedereen
Ondersteuning aan mensen met bijvoorbeeld psychische en sociaal-maatschappelijke problemen vindt vaker aan huis plaats dan vroeger. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis en veilig voelt in de wijk? Movisie keek mee in de praktijk en onderbouwde werkzame elementen die bijdragen aan een buurt voor iedereen.
 
Bekijk de publicatie
 
Praktijkverhalen
Praktijkverhalen programma Wonen en zorg Platform31
Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord, en hoe kan daar vanuit wonen en wijkvoorzieningen in worden voorzien? Samen met de experimentpartners Breda, Gooi-Vechtstreek, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Venlo werkt Platform31 aan nieuwe praktijken.
 
Lees de praktijkverhalen
 
‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’
September 2018 startte GGZ Noord-Holland-Noord een pilot met het ‘meldpunt crisisdienst GGZ’. Verwijzers konden daar buiten kantoortijden een acute psychiatrische crisis melden, waarna gespecialiseerde triageverpleegkundigen passende interventies regelden. Na de succesvolle pilotfase is het meldpunt inmiddels een vaste waarde in de regio.
Lees interview
 
 
Trainingen
Training Pluis – niet pluis: hoe ga je als wijkteam om met ggz-problematiek?
Training Verbinding Zorg en Veiligheid (CCV)
Training Omgaan met personen met verward gedrag (Trimbos instituut)
Bekijk alle trainingen
 
Agenda
07
nov
Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten
Congres
19
nov
De woonladder voorbij: wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag
Congres
21
nov
Zorgsalon Technologie, bewegingsvrijheid en dementie: wat, waarom en voor wie?
Bijeenkomst
31
dec
Subsidieoproep: Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s
Sluitingsdatum subsidieaanvraag
31
dec
Subsidieoproep: Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer
Sluitingsdatum subsidieaanvraag
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
 
Verward Gedrag