53 steden ondertekenen intentieverklaring Regenboogsteden Lees online  |  Doorsturen
Movisie
 
Pink Link
15 november 2018
V...M debat Verschil moet er zijn: Over blijvende noodzaak van gender in de zorg
 
Met dit symposium willen wij de visie op het belang van gender voor de kwaliteit van zorg en welzijn levendig en actueel houden. Zodat we de vinger aan de pols kunnen houden van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Naast eigen sprekers laat een keur aan vooraanstaande gasten hun licht schijnen over de positie van gender binnen het eigen vakgebied. Mede door jouw expertise, geestdrift en expertise zal dit debat impact hebben. Dus inspireer en laat je inspireren!
Lees verder
 
Intentieverklaring Regenboogsteden is erkenning voor LHBTI's
 
Op 12 oktober 2018 tekenden de wethouders van de meeste Regenboogsteden en de minister de intentieverklaringen voor een nieuwe periode van het project. Minister Van Engelshoven stelt in haar speech vast dat in de loop van de tijd steeds meer gemeenten een regenboogbeleid willen voeren. ‘Een goede zaak. Regenbooggemeenten bestaan nu tien jaar en we zien dat zij het aanmerkelijk beter doen dan andere gemeenten als het gaat om LHBTI-acceptatie. En hoe langer ze regenboogbeleid voeren, hoe groter het effect.'
Lees het hele verslag
 
Agenda
27-11
Symposium "All About Transgennders"
18-11
Transgender Gedenkdag
26-10 t/m 06-01
Expositie: Chedino
23-11 t/m 25-11
Festival What You See
14-12
Samen strijden tegen discriminatie
 
Blog: Moed
 
Kun je als hulpverlener vragen stellen aan transgender personen? Ik dacht altijd van wel. Tot ik als adviseur van Movisie onlangs een e-learning maakte, samen met een groep transgender personen. Zij  gaven aan dat het niet altijd even fijn is om iedereen van uitleg te moeten voorzien. Bovendien zijn hier ook andere kanalen voor. 
Lees verder
Meer nieuws
Lokaal nieuws
 
Woerden
 
Alphen aan den Rijn
 
Culemborg
 
Gelderland
 
Landelijk nieuws
 
KIS
 
Volkskrant
 
COC
 
Volkskrant
 
COC
 
Harlot
 
Lang leven de liefde
 
 
t   t   f