Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
18 september 2018
 
Jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten
  De Werkplaatsen Sociaal Domein vieren hun 10-jarig bestaan. Hoe zijn gemeenten aan de slag gegaan met integraal werken, inclusief samenleven en het centraal stellen
van bewoners? Tijdens dit jubileumdebat wordt kritisch teruggekeken, maar de blik gaat ook zeker naar de toekomst. Zet 22 november in uw agenda en meld u alvast aan!

Meld u aan
 
 
Gemeenten hongerig om van elkaar te leren


  ‘Nu de eerste fase van de decentralisaties voorbij is, merk je dat gemeenten op zoek gaan naar kennis en ervaringen van anderen’, aldus Cees van Eijk, wethouder werk & inkomen, jeugd en diversiteit in Amersfoort. Hij verwacht dan ook dat de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein druk bezocht zal worden.

Lees verder
 
 
Lilian Linders nieuwe lector Sociaal Domein Hogeschool InHolland
  Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september 2018 Lilian Linders aangesteld als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Dit lectoraat is de voortzetting van het lectoraat Maatschappelijk Werk.

Lees verder
 
 
Invulling geven aan wijkgericht werken met de WijKring
  De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen.

Bekijk film en handreiking
 
 
Meer nieuws
Interne evaluatie Werkplaatsen Sociaal Domein
Actualiteitencollege de Nieuwe Route door Anke Siegers op 2 oktober
Film over en door jongeren in detentie
10 adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning
Perspectief op woonwagenbewoners: tussen cultuur en vrijplaats
Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen
Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Inclusief werken: ruimte voor klantmotivatie
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.