Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
21 juni 2018
 
Werkplaatsen Sociaal Domein naar volgende fase
  Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij als meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.

Lees verder
 
 
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein


  In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken. De parade vindt plaats op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 in respectievelijk Rotterdam, Eindhoven en Zwolle.

Meld u aan
 
 
Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB
  De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft met subsidie van ZonMw een eerste project uitgevoerd voor de regionale ontwikkellijn Armoede: financiële zelfredzaamheid van jong-volwassenen met LVB. De opbrengsten zijn te vinden in een rapportage over het project, in verhalen van jongvolwassenen over omgaan met geld. Ook zijn de aanbevelingen verbeeld in korte films.

Lees verder
 
 
Meer ontmoeting en minder moeten voor wijkteams
  Meer ont-moeten blijkt noodzakelijk om te doen wat nodig is in de transformatie. Buiten de lijntjes kunnen, durven en mogen kleuren, soms protocollen en procedures tijdelijk loslaten of geheel aanpassen. Dit is één van de vele opbrengsten van de werkgroep ‘Doorontwikkeling wijkteams’ van de Werkplaats Sociaal domein Zuid-Holland Zuid, gebundeld is de publicatie ‘Ruimte voor ont-moeting’.

Bekijk conclusies
 
 
Meer nieuws
Helmondse ontmoetingsplaats voor kwetsbare mensen onder de loep
Handvatten ontwikkelen voor het begeleiden van mensen naar arbeid
Onderzoek Viaa: sociale wijkteams houden steeds beter koers
Netwerkbijeenkomsten Allemaal wijkwerkers
Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland gaat verder met nieuw lectoraat
Reeks over vraagverheldering en oplossingen in WMO Magazine
26 juni: congres Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in buurtprojecten
20 september: Gelukkig en gezond in Utrecht!
3 oktober: symposium Integraal werken kent vele gezichten
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.