Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Online versie
 
 
Interesse voor subsidie maatschappelijke diensttijd?
Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bij ZonMw biedt mogelijkheden om een proeftuin te starten en te experimenteren met de invulling van maatschappelijke diensttijd. Interesse? Geef het uiterlijk 1 mei aan.
Lees meer »
 
 
Nieuwe privacywetgeving ook voor vrijwilligers
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle vrijwilligersorganisaties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen.
Lees verder »
 
 
Nieuwe editie basisboek Vrijwilligersmanagement
Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vergt specifieke competenties en kennis. Welke dat zijn en hoe je dat doet, staat in het nieuwe Basisboek vrijwilligersmanagement. Dit is een volledig vernieuwde uitgave van het standaardwerk voor studenten van Hbo-opleidingen.
Lees verder  »
 
 
Aandacht voor vrijwilligers in sportakkoord
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen dat de regering een sportakkoord wil sluiten. Het doel hiervan is om de kracht van sport voor heel Nederland te benutten. In dit akkoord komt expliciet aandacht voor de rol van de sportvrijwilligers.
Lees verder »
 
 
Twitterbox
Op vrijwilligerswerk.nl vindt u alle relevantie nieuwtjes rond vrijwilligerswerk. Ook die via Twitter worden verspreid. Kijkt u daarvoor eens op onze twitterbox op de homepage. Heeft u ook een interessante bijeenkomst, nieuwtje of vacature die u graag landelijk wilt delen? Deel dit dan met #vrijwilligerswerk. Uw bericht verschijnt zo automatisch in de twitterbox.
Naar vrijwilligerswerk.nl »
 
 
Lees meer nieuws op vrijwilligerswerk.nl »
 
Aanmelden  |  Contact  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Afmelden