Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
21 februari 2018
 
De Werkplaatsen Sociaal Domein in beeld
  Heeft u het animatiefilmpje van de Werkplaatsen Sociaal Domein al gezien? Dit filmpje maakt op een laagdrempelige manier duidelijk wat de unieke werkwijze en de missie van de Werkplaatsen zijn. Verspreid het filmpje in uw netwerk! Op Twitter kunt u bijvoorbeeld de vastgemaakte tweet retweeten.

Bekijk het filmpje
 
 
Collectieve aanpakken evalueren met het Effectenplein


  Er is nog weinig bekend over het effect van collectieve aanpakken in de wijk. Om die reden namen onderzoeker Maarten Kwakernaak en opbouwwerker Wessel Zwartsenberg vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen het initiatief om een nieuw evaluatie-instrument te ontwikkelen: het Effectenplein.

Lees verder
 
 
Participatiewet en sociale teams: twee egeltjes?
  Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein) samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het kennisplatform heeft de uitkomsten, tips en bevindingen in een e-verslag gebundeld.

Lees e-verslag
 
 
Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio
  In de komende 12 jaar neemt het percentage ouderen in de regio Leiden toe. Om deze reden onderzocht het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord samen met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden wat ouderen zelf doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. En welke ondersteuning hierbij nodig is.

Bekijk resultaten
 
 
Meer nieuws
Kennisuitdaging over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein
Studenten van Windesheim Flevoland onderzoeken ‘toegang’
Actualiteitencollege: de grenzen en kansen voor GGZ in de wijk
Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek
Actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere
29 mei 2018: Lectorale rede Lex Veldboer
Wmo-wijzers: over thema's rondom veranderingen in het sociaal domein
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.