Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
12 december 2017
 
‘Werkplaatsen Sociaal Domein: dé schakels voor meer inclusie!’
  ‘Kijken vanuit je hart. Samen zien… Dat maakt het leven draaglijk!’ Cabaretière Karin Bruers sluit het congres Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving op 8 november af met een treffende uitsmijter. Want uit alle voordrachten blijkt steeds weer dat verbinding het sleutelwoord is: zowel voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis in de Werkplaatsen Sociaal Domein, als voor het bevorderen van maatschappelijke inclusie.

Lees verslag en bekijk filmpjes
 
 
Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren


  De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.

Bekijk position paper
 
 
Onderzoek toont aan: Almeerse jongeren vaak onnodig in opvang
  Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt. Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen.

Lees verder
 
 
Sociaal werk in de wijk vormgeven met 'Werken in de halfde lijn'
  Hulpverleners die in de wijk werken, vinden in het boek 'Werken in de halfde lijn' handvatten en hulpmiddelen om sociaal werk in de wijk in de huidige tijd vorm te kunnen geven. Ook biedt het belangrijke inzichten aan hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

Bekijk boek
 
 
Design Thinking in het sociale domein
  Een half jaar lang hebben vijf studenten van Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geven we jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om daadwerkelijk tot prototypen te komen. Uniek aan deze manier van werken was dat de jongeren zelf continue betrokken werd bij het onderzoek.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Actualiteitencollege: Van dromen, doen en terug binnen de transformaties
Symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?
Kennisuitdaging over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein
29 mei 2018: Lectorale rede Lex Veldboer
Terug- en vooruitblik Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
Nieuwe werkteams Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Brede basis voor Sociaal werk - Grondslagen, methoden en praktijken
Onderzoek naar casusleren in sociale wijkteams
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.