Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
26 september 2017
 
Programma en workshops conferentie 8 november bekend
  Heb jij je al aangemeld voor de conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving op 8 november? Deze conferentie wordt door de Werkplaatsen Sociaal Domein gezamenlijk georganiseerd. In plenaire sessie schetsen deskundigen hun perspectieven op het pad naar inclusie. In workshops ga je met actuele thema’s aan de slag via leer- en ontwikkelmethoden uit de praktijk van de Werkplaatsen.

Meld je aan
 
 
De kracht van de Werkplaatsen: relatie, vorm en inhoud


  De 14 Werkplaatsen Sociaal Domein die Nederland telt, hebben allemaal hun eigen regionale agenda. Binnen die verscheidenheid zijn er drie gemene delers, die kenmerkend zijn voor de kracht van de Werkplaatsen: relatie, vorm en inhoud. Voorzitter Erna Hooghiemstra licht toe.

Lees artikel
 
 
Laveren door het midden: een ronde langs sociale (wijk)teams
  Het lukt professionals in sociale wijkteams steeds beter om pro-actief in de wijk bewoners met hulpvragen te helpen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Laveren door het midden…’ van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Dit rapport is het derde deel uit een serie onderzoeken van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, waarin sociale (wijk)teams in hun ontwikkeling en werkwijzen gevolgd worden.

Download rapport
 
 
Subsidie aanvragen bij Vakkundig aan het werk
  Gemeenten en kennisinstellingen kunnen samen subsidie aanvragen bij het programma Vakkundig aan het werk. Vier oproepen richten zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken op het terrein van werk en inkomen. Voor onderzoeksprojecten rondom re-integratie en schuldhulpverlening en armoedebestrijding is de deadline voor de aanvraag 3 oktober. Subsidie voor projecten rondom methodisch werken en integraal werken vraag je voor 30 november aan.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer' van Zuid-Holland Zuid
Lex Veldboer benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken
Actualiteitencollege 'Publieke waarde in, met en door het netwerk'
Nieuw bij IWW: draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk
Reflectietool Toegang naar passende zorg en ondersteuning
Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid: terugblik en vooruitblik
De 'Bende van ellende' in Vlaardingen
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.