Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
22 juni 2017
 
Save the date: conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving
In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar. Ervaar wat samen leren en ontwikkelen voor je eigen werk- of onderwijspraktijk kan betekenen. Meld je aan vóór 1 september en krijg 10 procent vroegboekkorting!

Lees verder
 
 
Bouwstenen voor (sociale) wijkteams
  De Wmo-wijzer 'Bouwstenen sociale wijkteams' is een bouwstenenmodel voor het inrichten van sociale wijkteams. Het bevat kernvragen over de werkwijze en aansturing van het team en kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe teams. Voor bestaande teams kan het model ingezet worden om te reflecteren op de eigen werkwijze en de geboekte resultaten. De Wmo-wijzer is ontwikkeld door het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Lees verder
 
 
Goede kennisdeling begint op de werkplek
Van solist naar netwerker, is dat vanzelfsprekend voor professionals werkend in het sociaal domein? Volgens Frans de Vijlder, lector bij de HAN, is de weg ingezet. Maar er is nog veel werk aan de winkel. De Vijlder gaf op 2 juni het actualiteitencollege ‘Professionals aan roer’. Het is het tweede in een reeks, georganiseerd door het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Lees verder
 
 
Uitstroom 24-uurszorg: 'vernieuwend praktijkvoorbeeld'
  Het project ‘uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland van de Werkplaats Sociaal Domein is door de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) als vernieuwend praktijkvoorbeeld genoemd. Binnen het project reflecteren aanbieders en gemeenten met behulp van 'omdenkers' en action learning op casusniveau op werkwijzen in de jeugdhulp met verblijf. Dit doen ze samen met hogeschool Windesheim.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Blijvend veranderen: hoe werkt co-creatief implementeren?
Netwerkondersteuning in buurt en wijk: gewoon gezellig
Bijeenkomsten Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Onderzoek: 45-plussers in de bijstand
Sociale onderneming Binthout snijdt hout
Organisatievormen en positionering van (wijk)teams
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.