Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
23 maart 2017
 
Erna Hooghiemstra voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein
  Erna Hooghiemstra is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Ze volgt hiermee Theo Roes op. Hooghiemstra was hiervoor lector van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en werkte daarnaast bij Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. 'Leren in en van de praktijk is de beste weg om vooruit te komen.'

Lees verder
 
 
Nieuw: Kwesties en keuzes in wijkgericht werken
In veel Werkplaatsen Sociaal Domein werken hogescholen in samenwerking met lokale partners aan het (door)ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak in het sociale domein. Met deze bundel willen de Werkplaatsen de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken.

Lees verder
 
 
Congres Sturen op integraal werken
  In de praktijk blijkt integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen? Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren op 18 mei samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders.

Lees verder
 
 
Interactieve leeromgeving met casuïstiekbespreking in beeld
De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans ontwikkelden een interactieve leeromgeving voor studenten, docenten en professionals in het sociale domein. Op de website is een echte casuïstiekbespreking in fragmenten in beeld gebracht. Het doel van de site is om betrokkenen met elkaar in dialoog te laten gaan over de uitgangspunten van de transformatie van het sociale domein en hoe deze vorm kan krijgen in de praktijk.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Interview Lisbeth Verharen op zorgwelzijn.nl
Stand van zaken ReflexieLab Werkplaats Noord-Brabant Fontys
Kennisbijeenkomst Zuid-Holland Zuid: thema Jeugd
Een beter zorgaanbod voor jongeren met psychische problemen
Nieuwsbrief Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland
Brochure over het belang van cocreatief implementeren
Lesbrief over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Blogs van de werkgroepen Zuid-Holland Zuid
Nieuwsbrief van het kennisplatform Utrecht Sociaal
Terugblik Werkplaats Sociaal Domein Friesland in online magazine
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.