Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
8 december 2016
 
Succesvol implementeren van sociale vernieuwingen
De Werkplaatsen Sociaal Domein werkten de afgelopen jaren aan de opdracht van het ministerie van VWS om samen met het werkveld innovaties te implementeren. In ‘Implementeren in het sociale domein’ beschrijven zij van negen implementatietrajecten de processen, succesfactoren en knelpunten. Een interview met drie auteurs.

Lees verder
 
 
Onderzoek naar preventie en uitstroom 24-uurszorg
  Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk opname van jongeren in een instelling voorkomen? En hoe kunnen we zorgen voor een goede terugkeer van jongeren die wel een tijd in een instelling hebben gezeten? In Flevoland start in december 2016 een meerjarig promotieonderzoek onder de naam ‘Leer mij kennen!’.

Lees verder
 
 
Workshops Technologie in de zorg
In het GET-LAB (Gezondheid en Technologie Laboratorium) van Avans Hogeschool kunnen zorgprofessionals ervaren wat technologie voor hun cliënten kan betekenen. Avans biedt voor professionals twee keer per maand een workshop aan. Onder begeleiding van een ervaren Avansdocent gaan zij aan de slag met een zelf-ingebrachte casus.

Lees verder
 
 
4 vragen aan lector Jean-Pierre Wilken van kUS
  Binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) werken gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties op regionaal niveau samen met Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Jean-Pierre Wilken is als lector Participatie Zorg en Ondersteuning bij deze Werkplaats betrokken.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam aan de slag met co-research
Noord-Holland organiseert begin 2017 kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?'
Café Sociaal Domein Friesland op 13 december
Rotterdams kennisfestival op 12 december
De leerinfrastructuur van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Verslag kUS bijeenkomst De burger centraal: wens of werkelijkheid?
Geslaagde conferentie ‘Geweld in Gezinnen’ provincie Utrecht
Nieuwe folder: Samen werken aan transformatie in zorg en welzijn
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.