Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
8 september 2016
 
Startconferentie Werkplaats Zuid-Holland Zuid op 22 september
Tijdens de startconferentie op 22 september 2016 presenteert de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid haar programma voor de komende tijd. Samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland/Rotterdam gaat de werkplaats aan de slag met het thema ‘integraal werken in de wijk’.

Lees verder
 
 
Werkplaats Den Haag & Leiden partner Proeftuin Verzorgd Thuis
  Samen met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden zijn de gemeente Zoetermeer, zorgaanbieder Vierstroom en zorgverzekeraars CZ en Menzis in juni gestart met een Proeftuin Verzorgd Thuis. Zij gaan op zoek naar een andere manier van afstemming van huishoudelijke hulp, vormen van verzorging en begeleiding.

Lees verder
 
 
Integraal werken in de wijk: deel je vragen en knelpunten
Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

Lees verder
 
 
Onderzoek in co-creatie voor een ouderenvriendelijke stad
  In dit project willen de lectoraten Outreachend werken en Innoveren (betrokken bij de Werkplaats sociaal Domein Amsterdam) en Ergotherapie samen met ouderen onderzoeken wat op wijkniveau de verwachtingen en behoeftes zijn van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad.

Lees verder
 
 
Meer nieuws
Leerwerkplaats Omgaan met eenzaamheid / sociaal isolement ontwikkelt spel
kUS organiseert leerkringbijeenkomst voor gemeenten op 6 oktober
Interactief college Martin Stam: De groeiende maatschappelijke tweedeling
Stille sociale professionals laten zich horen
Gemeente Rijswijk participeert in Werkplaats Sociaal Domein
Werkplaats Flevoland werkt aan verbeteren uitstroom 24-uurs zorg
Opbrengsten Wmo-werkplaats Rotterdam 2013-2015 in beeld
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.