Werkplaatsen sociaal domein
Lees online  |  Doorsturen
Werkplaatsen sociaal domein
Twitter LinkedIn
Nieuwsbrief
9 juni 2016
 
Start Werkplaatsen Sociaal Domein
De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn van start gegaan. De werkplaatsen hebben een bredere opdracht en kennen een nog uitgebreidere regionale samenwerking. Daarnaast heeft elke werkplaats nu naast het lectoraat minimaal één gemeente als mede-trekker. Bij deze nieuwe start hoort een nieuwe nieuwsbrief én website: www.werkplaatsensociaaldomein.nl.

Lees verder
 
 
Sociale vernieuwingen succesvol implementeren
  In deze publicatie wordt aan de hand van 9 casussen beschreven hoe hogescholen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en sociale professionals hun krachten hebben gebundeld in de Wmo-werkplaatsen. Over innoveren, het toepassen in de praktijk van alledag en factoren die hierbij cruciaal zijn. 

Lees verder
 
 
Eerste themabijeenkomst kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)
Na de kick-off in januari organiseerde het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 27 mei een eerste themabijeenkomst met het onderwerp ‘Professionaliteit, professionalisering en professionele identiteit’. Doel van de middag was om te komen tot verbinding, ontmoeting en samenwerking.

Lees verder
 
 
Handboek Werken in de wijk
  Werken in de wijk beschrijft de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van sociale professionals. Het handboek gaat over de transitie naar een nieuw lokaal systeem van zorg- en dienstverlening en de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. 

Lees verder
 
 
Twee lectoren nemen afscheid
Na bijna 42 jaar neemt Martin Stam, opleidingsmanager en lector Outreachend werken en innoveren, afscheid van de Hogeschool van Amsterdam. Lector Martha van Biene neemt afscheid van de HAN. Martha van Biene is lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief en eerste lector van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Martin Stam en Martha van Biene zijn respectievelijk oprichter en trekker van de Wmo-werkplaats Amsterdam en de Wmo-werkplaats Nijmegen. Beiden gaan met pensioen.

Lees verder
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
De Werkplaatsen Sociaal Domein onderzoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De werkplaatsen zijn in 2016 verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Meer informatie: www.werkplaatsensociaaldomein.nl
De Werkplaatsen Sociaal Domein worden mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.