WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  oktober 2015
 
  Bredere rol voor Wmo-werkplaatsen
 
Transformeren doe je mét elkaar. Met dat thema organiseerden de Wmo-werkplaatsen op 16 oktober een conferentie in Utrecht. Het onderwerp is ‘hot’, getuige de grote belangstelling. Zo’n 240 mensen van vooral hogescholen, gemeenten, kennisinstituten en het werkveld gingen hierover met elkaar in gesprek. Ook waren er lezingen van Kim Putters, Raf Janssen en Theo Roes. In dit bulletin leest u welke onderwerpen aan bod kwamen en hoe de dag is verlopen.
  Bekijk het bulletin »
 
  Wmo-werkplaatsen gaan door
Staatssecretaris van Rijn wil de Wmo-werkplaatsen vanaf 2016 voortzetten en verbreden tot regionale kennisnetwerken voor het gehele sociale domein. Hij ziet de Wmo-werkplaatsen door de wisselwerking  tussen onderzoek, onderwijs en praktijk als een succesvolle formule om kennis te ontwikkelen, toe te passen en te implementeren. De lectoren van de 14 Wmo-werkplaatsen zijn gestart met het ontwikkelen van plannen voor de periode 2016-2018.
  lees verder »
 
  Vier nieuwe publicaties 
 
Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie? Lees het in het boek Leren transformeren, één van de vier publicaties die de Wmo-werkplaatsen dit najaar uitbrachten. Andere publicaties zijn een bundel met casuïstiek van social work, een publicatie met resultaten van praktijkgericht onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam en een werkboek met handvatten om mensen die kampen met eenzaamheid te ondersteunen. De boeken kunnen zowel in de praktijk als in het onderwijs worden gebruikt.
  lees verder »
 
  Nieuwe onderwijsmodule: Kwartiermaken
 
Kwartiermaken is het zorgen voor gastvrije ruimte in de samenleving voor iedereen die anders is. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Verschijnselen als stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie dienen bestreden te worden. Voor een beter begrip van wat kwartiermaken inhoudt en wat ervoor nodig is om te kunnen kwartiermaken, is door de Wmo-werkplaats Utrecht een onderwijsmodule ontwikkeld.
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Haag & Leiden
  Flevoland
  Friesland
  Nijmegen
  Noord
  Noord-Brabant Avans
  Noord-Braban Fontys
  Noord-Holland
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zuid
  Zwolle
 
Meer nieuws
  Studentenproducten Wmo-werkplaats Den Haag - Leiden online
  Startbijeenkomst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk
  Conferentie Sociale innovatie in uitvoering
  Symposium - Naar een vitale Friese regio
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie.
 
Afmelden