WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  juni 2015
 
  Transformatie gebaat bij doorontwikkeling Wmo-werkplaatsen
 
'Wmo-werkplaatsen hebben een succesvolle formule gevonden als het gaat om kennisontwikkeling en (vooral ook) het toepassen en gebruik van kennis in de praktijk. Zet dit potentieel ook in voor de (noodzakelijke) transformatie op lokaal en regionaal niveau binnen het brede sociaal domein.'

Zo luidt het advies van Zunderdorp Beleidsadvies & Management, dit bureau deed in opdracht van VWS en de VNG onderzoek naar het functioneren van de Wmo-werkplaatsen.
  lees verder »
 
  Conferentie Wmo-werkplaatsen 'Transformeren doe je met elkaar'
Op 16 oktober 2015 vindt de jaarlijkse conferentie van de Wmo-werkplaatsen plaats. Het thema is: 'Transformeren doe je met elkaar'. Met inleidingen van Kim Putters, Raf Jansen, Theo Roes en met 14 actieve workshops. Beroepsonderwijs, werkveld en beleidsmakers buigen zich over de nieuwe aanpakken en arrangementen in het sociale domein.
  lees verder »
 
  Nieuwe onderwijsmodules Wmo-werkplaats Nijmegen
De Wmo-werkplaats Nijmegen heeft recent twee nieuwe onderwijsmodules ontwikkeld. De module 'Maatschappelijke ondersteuning en actie-leren in sociale wijkteams' ondersteunt sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning. De 'Triade module: eerst arrangeren dan indiceren' geeft handvatten voor het sturen van leerprocessen om transities en transformaties te bevorderen.
 
 
  Samenvatting zelfevaluaties Wmo-werkplaatsen
De eerste tranche Wmo-werkplaatsen is nu ruim vijf jaar actief. Tijd voor een evaluatie, de Wmo-werkplaatsen voerden deze zelf uit. Uit de zelfevaluaties blijkt dat er in de afgelopen 6 jaar veel is bereikt. Er zijn op veel verschillende thema’s projecten gestart en succesvol afgerond. Dit resulteerden in vele waardevolle producten, hoofdzakelijk in de vorm van onderwijsmodules en publicaties. 
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Haag & Leiden
  Flevoland
  Friesland
  Nijmegen
  Noord
  Noord-Brabant Avans
  Noord-Braban Fontys
  Noord-Holland
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zuid
  Zwolle
 
De sociale praktijk
Op de website van Sociale Vraagstukken vindt u in de rubriek 'De sociale praktijk' enkele hoogtepunten van de Wmo-werkplaatsen, toegelicht door lectoren die bij de Wmo-werkplaatsen betrokken zijn.

Lees verder >
 
Meer nieuws
  Rapport 'Nieuwe publieke ruimtes' Wmo-werkplaats Rotterdam beschikbaar
  Training Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Isolement
  Nieuws uit de Wmo-werkplaats Utrecht
  Videonieuwsbrief Wmo-werkplaats Nijmegen
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie.
 
Afmelden