WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  maart 2015
 
  Doorontwikkeling is nu nodig!
 
De huidige Wmo-werkplaatsen moeten de kans krijgen zich door te ontwikkelen naar brede regionale kennisnetwerken die het gehele sociale domein bestrijken. Ook het landelijk kennisnetwerk heeft aanpassing nodig. De samenwerkende gemeenten (VNG) en de branche- en beroepsorganisaties zouden meer invloed moeten krijgen op het werkprogramma. Dat staat in de notitie ‘Regionale kennisnetwerken in het sociale domein’ van de gezamenlijke Wmo-werkplaatsen. Theo Roes, voorzitter van het Overleg Wmo-werkplaatsen, licht toe.
  lees verder »
 
  Effectencalculator berekent meerwaarde van interventies
Zijn de projecten in het sociale domein effectief? Wat is de meerwaarde voor bewoners en wat zijn de financiële opbrengsten? Met een standaardevaluatie zijn deze vragen lastig te beantwoorden. De Effectencalculator pakt effectanalyses anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl'.
  lees verder »
 
  Het gesprek in 2015
 
Gemeenten pakken complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik. Dat wil zeggen over levensterreinen heen en op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning). Dit vraagt veel van de gespreksvoerder die 'het Gesprek' voert met de burger. Vanuit de Wmo-werkplaatsen is een nieuwe train-de-trainer ontwikkeld. In vier modules krijgt de gespreksvoerder materiaal om op een goede manier 'het Gesprek' met kwetsbare burgers te kunnen voeren.
  lees verder »
 
  De Kunst van het Laten: rolverwarring en doe-het-zelf zorg
Hoe geven burgers, professionals en gemeenten samen vorm aan zorg en ondersteuning en wat leren hun ervaringen ons over het sociaal agogisch handelen? Fontys doet hier onderzoek naar onder leiding van Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work. De bevindingen na anderhalf jaar leest u in 'De kunst van het laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie'.
  lees verder »
 
  Lectorale redes door trekkers Wmo-werkplaatsen
Twee lectoren, die tevens trekker zijn van een Wmo-werkplaats, hebben bij hun officiële inauguratie een lectorale rede uitgesproken. Lilian Linders van de Wmo-werkplaats Noord Brabant Fontys, sprak over ‘De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas’. De lectorale rede van Marja Jager-Vreugdenhil van de Wmo-werkplaats Zwolle was getiteld: ‘Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie’.
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Haag & Leiden
  Flevoland
  Friesland
  Nijmegen
  Noord
  Noord-Brabant Avans
  Noord-Braban Fontys
  Noord-Holland
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zuid
  Zwolle
 
De sociale praktijk
Op de website van Sociale Vraagstukken vindt u in de rubriek 'De sociale praktijk' enkele hoogtepunten van de Wmo-werkplaatsen, toegelicht door lectoren die bij de Wmo-werkplaatsen betrokken zijn.

Lees verder >
 
Meer nieuws
  Drie onderzoeken afgerond door Wmo-werkplaats Rotterdam
  De Wmo-werkplaatsen: een omvattend kennisnetwerk
  Website Wmo-werkplaats Rotterdam online
  Samen DOOR – Wmo-werkplaats Amsterdam
  Wmo-werkplaats Friesland in het Friesch Dagblad
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie.
 
Afmelden