WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  juli 2014
 
  Conferentie Wmo-werkplaatsen 10 - 10 - '14
Samenwerking tussen professionals en burgers

Op de 2e landelijke conferentie van de Wmo-werkplaatsen op 10 oktober in Utrecht staat de samenwerking tussen professionals en burgers centraal. Want burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodig is. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oog voor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten. Hoe komt deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen professional en burger tot stand? Een thema waar binnen de Wmo-werkplaatsen praktijkonderzoek naar gedaan is. In 20 workshops presenteren zij hun werk.

Bent u werkzaam als docent, professional of gemeenteambtenaar in het sociaal domein? Reserveer de datum vast in uw agenda!
  lees verder »
 
  Eenzaamheid met elkaar aanpakken
Nijmegen heeft sinds 2013 een ontwikkelwerkplaats ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’. In deze werkplaats wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee professionals en vrijwilligers eenzaamheid zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. In 2015 is de website met instrumenten klaar, plus een training om eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk effectief te doorbreken. 

Kenmerkend voor de werkwijze en training die in Nijmegen ontwikkeld worden, is dat ze uitgaan van de vraag van mensen die eenzaam zijn. 'Voor veel professionals en vrijwilligers is dat een omslag, maar ik ben ervan overtuigd dat hier de sleutel ligt', vertelt Meike Heessels.  
  lees verder »
 
  Transitieproject op zoek naar cliënten
Wmo-werkplaats Utrecht (lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning) onderzoekt de gevolgen van de transitie van AWBZ naar Wmo. Gedurende een langere periode worden cliënten met een indicatie ambulante begeleiding uit de AWBZ – mensen met verstandelijke en/of psychische beperking en/of met dementie – gevolgd.

Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de manier waarop deze mensen worden ondersteund en hoe het is gesteld met hun zelfredzaamheid, participatie en sociaal isolement. Krijgen zij een andere soort begeleiding of wordt er een groter beroep gedaan op het informele netwerk? Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten: nu en nog een keer in 2015.
  lees verder »
 
  Leren-on-the-job in Flevoland
In Flevoland gaan sociale wijkteams in leren-on-the-job trajecten aan de slag met de vraag wat burgers met een ondersteuningsbehoefte nodig hebben om zelf verantwoordelijk te kunnen blijven voor hun leven en de kennis en vaardigheden die professionals nodig hebben om hier mee om te gaan. Netwerkontwikkeling staat hierbij centraal. 

Hoe nodig je de burger uit tot eigen regie? Wat moet je wel of juist niet doen? Wat levert het voor burgers op? Zo passen deelnemers bijvoorbeeld de Krachtmeter (hoe ziet het netwerk eruit en wat is de kracht ervan?) toe in het werk met cliënten. Wat zijn de ervaringen en mogelijke verbeterpunten? Vooralsnog zullen 18 sociale wijkteams in Lelystad en Almere van start gaan met trainingen en intervisiebijeenkomsten, om vanuit het perspectief en de behoefte van de cliënt te kijken naar de rol van de professionele hulpverlener als het gaat om netwerkontwikkeling.
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Bosch
  Den Haag & Leiden
  Friesland
  Nijmegen
  Noord
  Noord-Brabant
  Noord-Holland
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zuid
  Zwolle & Flevoland
 
Wmo-werkplaats in beeld
Friesland
Een portret van Wmo-werkplaats Friesland. Vijf korte films geven een kijkje in de activiteiten van Wmo-werkplaats Friesland. Aan het woord: Wil van der Steuijt (Ministerie van VWS), Evelyn Finnema (NHL Hogeschool), Andries Ekhart (Gemeente Leeuwarden), Erik Zwierenberg (NHL Hogeschool) en Willie Oldengarn (Timpaan Welzijn).
 
Bekijk de volledige video-nieuwsbrief, ontwikkeld door MOgroep.
 
Onderwijsmodules
  Naastenparticipatie in de GGZ
  De zorgkracht van sociale netwerken
  Samenwerken met vrijwilligers
  Burgers voor burgers
  Krachten bundelen en benutten

  Ga naar alle modules »
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie of neem contact op via info@wmowerkplaatsen.nl.
 
Afmelden